Infolinia: 662 09 88 77

Mail: sklep@slubnaplaneta.pl

Bogate doświadczenie w branży

Błyskawiczna dostawa

Reklamacje i zwroty

I. Reklamacje i zwroty

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Zasady odstąpienia od umowy w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

2. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, reklamowany towar wraz z pisemnym oświadczeniem określającym niezgodności oraz PARAGONEM FISKALNYM, należy odesłać po uprzednim telefonicznym ustaleniu wysyłki na adres sklepu:
Ślubna Planeta
ul. I Praskiego Pułku 31 pok 19,
05-075 Warszawa-Wesoła,
tel.: 662-09-88-77

 

3. Zgłoszenie niezgodności towaru powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia. Zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria powinny być nieuszkodzone. Sklep Ślubna Planeta rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny w magazynie sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu.

Jeżeli jednak nie będzie możliwość wysłania nowego reklamowanego produktu obsługa sklepu zaproponuje nabywcy inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach lub zwrot pieniędzy za zakupiony produkt.
Jedyną możliwością odmowy zwrotu pieniędzy będzie brak istotności wady.

4. Wszystkie produkty wykonywane na indywidualne zamówienia nie podlegają zwrotom.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep Ślubna Planeta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej a więc dotyczy tylko i wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Sklep dokonuje zwrotu należności za produkt na wskazane przez Klienta konto bankowe bez kosztów dostawy, które ponosi kupujący.

Sklep Ślubna Planeta nie odbiera paczek za pobraniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności (z pominięciem kosztów wysyłki). Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
 
Przesyłkę wraz z paragonem fiskalnym wyślij na adres: 
Ślubna Planeta
ul. I Praskiego Pułku 31 pok. 19,
05-075 Warszawa-Wesoła
sklep@slubnaplaneta.pl
 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać z paragonem fiskalnym tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Ślubna Planeta Anna Kosk ul. Piaskowa 10, 05-075 Warszawa-Wesoła sklep@slubnaplaneta.pl

Ja ........................................................................................................niniejszym informuję o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej dnia ................................................., ID zamówienia ................................................................................
Nr paragonu/ nr faktury VAT.......................................................................................................................................................
 
Odsyłam - wszystkie produkty/ część produktów: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Data odbioru przesyłki ................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko zamawiającego .................................................................................................................................................
Adres dostawy ............................................................................................................................................................................
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy.......................................................................................................
Data złożenia wniosku ................................................................................................................................................................

 

II. Reklamacja uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika


1. Wskazane jest aby Klient odbierając przesyłkę zwrócił należytą uwagę na to w jakim stanie została dostarczona przesyłka oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Taka procedura umożliwi spisanie protokołu szkody, unikając tym samym wszelkich nieporozumień i wątpliwości które dotyczyć mogę ewentualnych szkód, zniszczeń lub braków w przesyłce. Taki protokół jest podstawą do żądania roszczeń od przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłki.

2. Klient może złożyć reklamacje bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Sklepu. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z tego wariantu należy przesłać na adres biura sklepu:

- oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez Klienta i kuriera,
- zdjęcia uszkodzonego produktu,
- opis produktu, skan lub zdjęcie paragonu bądź faktury

- pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Klienta (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz sklepu Ślubna Planeta.

3. W przypadku kiedy sklep otrzymuje protokół szkody od Klienta w ciągu 14 dni roboczych składa reklamację u przewoźnika na wykonaną przez niego usługę. Na rozpatrzenie reklamacji przewoźnik ma 30 dni.

Sklepy internetowe Sellingo